Tapetsering

Sammen med kunden går vi gjennom jobben og informerer om hvor lang tid den
vil ta, om det er spesielle hensyn med tanke på tørketid o.l., samt gir råd
om rengjøring av tapetserte vegger.